Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs DR-KRASTS

DR-KRASTS sacensības 10.kārta . Grobiņa. Noslēgums.

Nākamie pasākumi

Nav pasākumu ko parādīt

Mūs atbalsta

Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs “DR-KRASTS”
Reģ.Nr.40008187319, konts LV90HABA0551032719504
AS “SWEDBANK”, SWIFT  kods  HABALV22
Priežu iela 1a-15, Kapsēde, Medzes pagasts, Grobiņas novads, LV-3461