Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs DR-KRASTS

Tūrisma festivāls Bārtas Rudens 2020.

Orientēšanās Sacensību

Nolikums

Mērķis un uzdevumi:

Veicināt Liepājas apriņķa iedzīvotājiem un viesiem veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu.

Palielināt orientēšanās sporta atpazīstamību Liepājas apriņķī.

Noskaidrot labākos orientieristus 8 vecuma grupās.

 

 

Norises vieta un laiks:

Atpūtas bāzes “ Ods” apkārtne, Bārtas pagasts, Grobiņas novads.

2020.gada 19. septembrī.

Marķējums no autoceļa  P 113 (Grobiņa – Bērta – Rucava), pagrieziens uz atpūtas bāzi “ Ods”.

 

Organizatori:

Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs „DR-Krasts”.

Grobiņas novada, P/A “Grobiņas sporta centrs”.

Sacensību galvenais tiesnesis: Jānis Bethers, tel: 29199411. 

 

Sacensību atbalstītāji:

P/A Grobiņas sporta centrs

Atpūtas bāze “ODS”

Programma:

09:00 - 10:30 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija

10:30  Atklāšanas parāde, kuras laikā būs arī pirmsstarta informācija

11:30 Starts izlozes secībā

14:00 Uzvarētāju apbalvana

 

 

 

Dalībnieki:

S 10; V10 (2010.gadā dzimušie un jaunāki)

S 13; V13 (2007.gadā dzimušie un jaunāki)

S 15; V15 (2005.gadā dzimušie un jaunāki)

S; V pieaugušie

SB; VB pieaugušie (bez iemaņām orientēšanās sportā, vai ar nelielām iemaņām orientēšanās sportā)

S 40; V40 (1980.gadā dzimušie un vecāki)

S 50; V50 (1970.gadā dzimušie un vecāki)

S 60; V60 (1960.gadā dzimušie un vecāki)

OPEN - atvērtā grupa ar tehniski vieglu distanci. Starts pēc izvēles brīvā laikā.

 

Aptuvenie distanču garumi:

S10, V10 marķēta distance 1.2 km

S13  2.0 km, V13  2.5 km

S15 2.5 km, V15  3.5 km

S 5,0 km, V 6,5 km

SB 3.5 km, VB 5.0 km

S40 4.5 km, V40 6.0 km

S50 3.5 km, V50 4.5 km

S60 3.0 km, V60 3.5 km

 OPEN  2.0 - 3.0 km 

 

Starts un starta kārtība:

–3 minūtes pirms starta dalībnieks reģistrējas, uzrādot tiesnesim SI kartes numuru.

–2 minūtes pirms starta saņem papildus leģendas.

–1 minūti pirms starta nostājas uz starta līnijas un pēc starta signāla dalībnieks no savas grupas kastes paņem karti. 

Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka ir paņēmis pareizo savas grupas karti.

 

 

 

 

Atzīmēšanās:

Sacensībās tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SportIdent.

Dalībnieki, kuriem ir personīgais SportIdent, tā numurs jāuzrāda pieteikumā.

Sport Ident kartes noma – 1 EUR pieaugušajiem, 0.5 EUR – jauniešiem.

 

 

Dalības maksa:

S10, V10, S13, V13, S15, V15, - euro 2

S, V, SB, VB, S40, V,40, S50, V50, - euro 6

S60, V60, OPEN – euro 4

 

 Apbalvošana:

Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā.

 

 Pieteikšanās:

Pieteikšanās līdz 16.septembra 23:59, izmantojot LOF pieteikumu sistēmu: https://lof.lv/pieteikumi/?act=mans&id=2020091901

 

 

Vairāk informācijas:

 https://www.facebook.com/drkrasts ,  http://dr-krasts.garm.lv/

Tel: 29199411 Jānis Bethers

Starta protokols būs apskatāms 18.09.2020 no pulksten 14:00

 

 

Nākamie pasākumi

Nav pasākumu ko parādīt

Mūs atbalsta

Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs “DR-KRASTS”
Reģ.Nr.40008187319, konts LV90HABA0551032719504
AS “SWEDBANK”, SWIFT  kods  HABALV22
Priežu iela 1a-15, Kapsēde, Medzes pagasts, Grobiņas novads, LV-3461